Laofei's trial of newly purchased water pumps continues

Welcome to subscribe to Laofei☛☛☛ laofei.page.link/01
Join the member channel ☛☛☛ laofeivip.page.link/NLtk
"※Please click "cc" to choose your subtitle language, which is on the "Settings" at the bottom right corner of the video."
Lao Fei tried the new water pump bought by Biao, but when he inadvertently went on a business trip and contracted, everyone was soaked in water, which was difficult!

The new water pump bought by the old man test standard brother, unexpectedly has a huge amount of water, so that everyone does not have to take a bath [Farmer Old Man]
Record every bit of life in the countryside, and share it with you happily!

评论 

 1. Xianghuan Wu

  Xianghuan Wu

  13 天 前

  👍👍👍👍👍👍👍👍

 2. Vincent v

  Vincent v

  13 天 前

  我喜欢老肥这个团队的合作伙伴还有这个显恒啊是一个不错的年轻人希望珍惜吧

 3. Sin Yung Lau

  Sin Yung Lau

  13 天 前

  👍👍👍👍👍👍

 4. C. YY

  C. YY

  13 天 前

  老肥玉米你們還沒吃,老鼠第ㄧ時間幫你嚐鮮,快去拯救你們的玉米,把老鼠洞找出來灌水不然白費心機種🐀🌽

 5. 王素娥

  王素娥

  13 天 前

  哈哈😄好玩

 6. PoPo PoPo

  PoPo PoPo

  13 天 前

  給你們三個笑死!

 7. LL

  LL

  13 天 前

  太有趣了😁😁

 8. C. YY

  C. YY

  13 天 前

  這台拉风車用处可真大,老肥你們几個大男人搞得水花四射,差點变落湯雞啦,看到這畫面令人開懷大笑!把煩惱的事情都拋諸腦後,整個人心情瞬間美美的!謝謝您們👍💯🙏🌺

 9. yc moo

  yc moo

  13 天 前

  🤣🤣🤣👍👍👍

 10. 潘小姐

  潘小姐

  13 天 前

  老肥,標哥,顯恆,辛苦了👍👍👍

 11. Heidi Smith

  Heidi Smith

  13 天 前

  😄😄😄😄😄😄👋👋👋👋👋👋

 12. 許雪綿

  許雪綿

  13 天 前

  老肥池塘邊是不是可以用竹子圍籬比較安全又美觀建議看看哦

  • 黃阿寶

   黃阿寶

   13 天 前

   魚池是標哥的

 13. Yueyun Hu

  Yueyun Hu

  13 天 前

  👏👏💯

 14. Xing Huang

  Xing Huang

  13 天 前

  老肥標哥顯恆,今日回家不用排隊衝涼了,戰車一舉兩得,兄弟們齊心協力定會成功的👍👍💪💪

  • 許氏

   許氏

   13 天 前

   顯恒也是親兄弟吗

  • Fred Lo

   Fred Lo

   13 天 前

   努力

 15. 我肥九啦

  我肥九啦

  13 天 前

  👍👍👍

 16. 蔡美琪

  蔡美琪

  13 天 前

  兄弟姐妹相輔相成,成功才能延續很久的!加油!

 17. Ky

  Ky

  13 天 前

  難搞哦!打開視頻都是拖拉機的聲音,重點是拖拉機出鏡比敏鍋還要多😅😅🤣😂

  • 琳琳

   琳琳

   13 天 前

   @Ky 我也去看看😂😂

  • Ky

   Ky

   13 天 前

   標哥對着拖拉機說話:這個又燒水,又燒油,又燒力氣🤣🤣😅 攝影師廖明哈哈笑😄😄😄

  • 琳琳

   琳琳

   13 天 前

   @Ky 我沒看他😂

  • Xing Huang

   Xing Huang

   13 天 前

   老肥,標哥倆兄弟是拖拉機迷😃😃

  • Ky

   Ky

   13 天 前

   @琳琳 標哥視頻又是拖拉機😅😂🤣😄

 18. Yu Lo

  Yu Lo

  13 天 前

  用两条一样胶管就OK啦

  • Jw lin

   Jw lin

   12 天 前

   如果那管要跨马路呢? 车子过不过 嘿嘿

 19. Pang Peichin

  Pang Peichin

  13 天 前

  老肥,请问你有兄弟姐妹吗?

  • Xing Huang

   Xing Huang

   13 天 前

   @琳琳 對👍👍💖💖

  • 琳琳

   琳琳

   13 天 前

   有一個哥哥、一個姐姐

 20. Lee Mae

  Lee Mae

  13 天 前

  👍🥳恭喜發財 財源滾滾 發 發 發啊!🥳🥳🥳🥳🥳

 21. lam ys

  lam ys

  13 天 前

  Lao Fei you are very innovative. By right you should be an engineer. Chicken drumstick for no. 2.

 22. Cheuk Kwong Ma

  Cheuk Kwong Ma

  13 天 前

  老肥:可在泵頭出水口位置,加裝一個牢固,曲管駁落地上,才套上透明膠管,可避免噴灦身。

 23. 涂志成

  涂志成

  13 天 前

  ❤👍

 24. 陳基城

  陳基城

  13 天 前

  老肥團結的團隊!池邊噴水淋水樂!

 25. 張運池

  張運池

  13 天 前

  冇搞攞嚟搞亞貿整餅無果樣整果樣

  • Fred Lo

   Fred Lo

   13 天 前

   你無的頭老

 26. beeleng Yap

  beeleng Yap

  13 天 前

  很有成就感哦 👏👏👏👍👍👍😄

  • Fred Lo

   Fred Lo

   13 天 前

 27. leo siew boon

  leo siew boon

  13 天 前

  👏👏👏

 28. Wace Wacene

  Wace Wacene

  13 天 前

  👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🐞

 29. 張建立

  張建立

  13 天 前

  自走式水泵

 30. yeung sylvia

  yeung sylvia

  13 天 前

  架拖拉機整完之後好靚呀!老肥 專屬戰車 💪💪💪

 31. Linda Yu

  Linda Yu

  13 天 前

  先按👍,老肥與標哥同框了。 老肥、改裝後的拖拉車是多功能~~牛👍👍👍 水泵出水如水柱,搞得三人全身濕透也不打緊,管他三七二十八~~樂的大家笑開懷😄🤣🤣😁😁💪💪💖💖

  • Fred Lo

   Fred Lo

   13 天 前

   工作之餘歡樂

 32. Richard Tan

  Richard Tan

  13 天 前

  💪💪🤣🤣👏👏🤗🤗👍👍

 33. Siwei Zhong

  Siwei Zhong

  13 天 前

  😂😂😂😂😂😂😂

 34. yuk kam leung

  yuk kam leung

  13 天 前

  👍👍👍

 35. Heng Huat Lee

  Heng Huat Lee

  13 天 前

  👍👏

 36. Man Man

  Man Man

  13 天 前

  从头到尾都没声音的ᥬ😂᭄😬

  • linda chew

   linda chew

   13 天 前

   好搞笑都变落汤鸡🐔了。

  • Xing Huang

   Xing Huang

   13 天 前

   我看完整集視頻聲音都很清晰

  • Man Man

   Man Man

   13 天 前

   @Linda Yu 可能是吧

  • Linda Yu

   Linda Yu

   13 天 前

   有嗎!很清楚還是你那邊收訊不好--🤔🤔🤔

 37. 唐金玉

  唐金玉

  13 天 前

  直接沖涼😂🤣😂

  • Xing Huang

   Xing Huang

   13 天 前

   老肥標哥顯恆太搞笑啦😎😎

 38. Loo Molly

  Loo Molly

  13 天 前

  👍👍👍👍👍❤️❤️

 39. Kc Siu

  Kc Siu

  13 天 前

  好玩

 40. 平安, 長久.

  平安, 長久.

  13 天 前

  辛勤的汗水又從這個夏天開始... 團隊的努力,, 她關懷的微笑.. . 就是每天的快樂! 他是農人老肥! 加油!

 41. Kimsoon Loh

  Kimsoon Loh

  13 天 前

  ❤❤❤❤❤❤

下一个